073-644 08 29

©2019 by Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation. Proudly created with Wix.com

Sakrevisorer

Sakrevisorernas uppgift är att granska rorganisationens löpande verksamhet och att kotrollera att verksamheten sköts i enlighet med de beslut som medlemmarna fattar. Sakrevisorerna granskar S.E.R.O.:s verksamhet och ska fungera som ett stöd då frågor uppstår hos medlemmar eller förtroendevalda.

Ledamöterna väljs på ett år.

Valberedning

Valberedningens upgift är att finna lämpliga kandidater till förtroendeuppdrag inom S.E.R.O. De bereder kandidater till riksorganisationens styrelse, sakrevisorer och Advisory Board.

Ledamöterna väljs på ett år

Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande organ till riksorganisationens styrelse. Styrelsen träffar Advisory Board två gånger per år och har däremellan enskild kontakt med ledamöterna i specifika frågor kring verksamheten eller strategiska beslut. Ledamöterna väljs på ett år.