top of page

HÅLLBARHETSARBETE

Fästpunkt 1

Vad vi gör

I en tid när varje val påverkar vår framtid har alla ett gemensamt ansvar gentemot klimatet, jämställdheten och utvecklingen. I S.E.R.O. eftersträvar vi en hög medvetenhet hos oss själva, och hos våra medlemsföreningar, för att minska våra negativa avtryck.

Mål och riktlinjer för miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet är etablerade inom riksorganisationen. En hög medvetenhet, fortsatt hög transparens och inkludering bidrar till att dessa rutiner kan efterföljas och uppnås.

bottom of page