top of page

Om S.E.R.O.

Verksamheten
Om S.E.R.O.

 Vad gör vi?      

En av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (S.E.R.O.:s) största styrkor är det stora nätverk som bildas av ekonomistudenter runt om i Sverige. Grunden till riksorganisationens styrka kommer från våra medlemmar och som medlem har man möjlighet att vara med och styra S.E.R.O.:s verksamhet.

 

Som medlem får man ta del av alla de aktiviteter S.E.R.O. har att erbjuda i form av konferenser, resursdagar, utbyte med andra ekonomföreningar och -kårer samt en rad andra aktiviteter. Framförallt har S.E.R.O.:s medlemmar möjlighet att vara med och påverka ekonomiutbildningarna och dess roll i Sverige och hjälper till att sätta den i fokus. S.E.R.O. arbetar aktivt med de frågor som våra medlemmar önskar lyfta och är ett dagligt stöd till våra medlemmar runt om i landet.

Utöver det utbildningspolitiska arbetet är vi i S.E.R.O. en resurs för våra medlemmar. Dels genom ekonomiskt stöd men framför allt genom vår stödjande verksamhet. Riksorganisationens medlemmar bjuds in till att delta på konferenser, resursdagar och seminarier. Detta för att medlemmarna ska få inspireras av varandra och externa föreläsare, utbyta idéer samt stärka sin kompetens.

 S.E.R.O.:s värdeord.      

KOMPETENSUTVECKLING

Vår målsättning är att alla medlemmar ska få nya och utvecklade kompetenser, både inom respektive ansvarsområde och i styrelsearbetet.

NÄTVERKANDE

Genom resursdagar, konferenser och workshops vill vi ge ekonomistudenter ett större och bredare nätverk som ger rätt förutsättningar för arbetslivet.

UTBILDNINGSBEVAKNING

Vi vill att ekonomiutbildningar på olika lärosäten ger ekonomistudenter samma förutsättningar och ställer samma krav på utbildningen.

P1140015.jpg
DSC06347.JPG
DSC06047.jpg

 Hållbarhetsarbete.      

I en tid när varje val påverkar vår framtid har alla ett gemensamt ansvar gentemot klimatet, jämställdheten och utvecklingen. I S.E.R.O. eftersträvar vi en hög medvetenhet hos oss själva, och hos våra medlemsföreningar, för att minska våra negativa avtryck.

Mål och riktlinjer för miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet är etablerade inom riksorganisationen. En hög medvetenhet, fortsatt hög transparens och inkludering bidrar till att dessa rutiner kan efterföljas och uppnås

bottom of page