top of page

OM OSS

VILKA ÄR VI?

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är en paraplyorganisation för Sveriges ekonomföreningar och -kårer. Riksorganisationen består i dagsläget av 19 medlemsföreningar och -kårer, läs mer om dem här. För att öka kvaliteten på den svenska ekonomiutbildningen fungerar riksorganisationen som en gemensam röst för våra medlemmar. Riksorganisationen arbetar för att öka ekonomistudentens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

En av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (S.E.R.O.:s) största styrkor är det stora nätverk som bildas av ekonomistudenter runt om i Sverige. Grunden till riksorganisationens styrka kommer från våra medlemmar och som medlem har man möjlighet att vara med och styra S.E.R.O.:s verksamhet.

 

Som medlem får man ta del av alla de aktiviteter S.E.R.O. har att erbjuda i form av konferenser, resursdagar, utbyte med andra ekonomföreningar och -kårer samt en rad andra aktiviteter. Framförallt har S.E.R.O.:s medlemmar möjlighet att vara med och påverka ekonomiutbildningarna och dess roll i Sverige och hjälper till att sätta den i fokus. S.E.R.O. arbetar aktivt med de frågor som våra medlemmar önskar lyfta och är ett dagligt stöd till våra medlemmar runt om i landet.

Utöver det utbildningspolitiska arbetet är vi i S.E.R.O. en resurs för våra medlemmar. Dels genom ekonomiskt stöd men framför allt genom vår stödjande verksamhet. Riksorganisationens medlemmar bjuds in till att delta på konferenser, resursdagar och seminarier. Detta för att medlemmarna ska få inspireras av varandra och externa föreläsare, utbyta idéer samt stärka sin kompetens.

bottom of page